ตำแหน่งธุรการทั่วไป

อัตรา

หลายอัตรา

เงินเดือน

สวัสดิการ

ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ , ฟอร์มพนักงาน , อาหารกลางวัน , โบนัส , เบี้ยขยันวันหยุดตามที่กฎหมายกำหนด


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 เพศหญิง, เพศชาย และผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
1.2 จบการศึกษาระดับวุฒิ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
1.3 อายุไม่เกิน 30 ปี
1.4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft, Word, Excel
1.5 สามารถทำงานเอกสารได้
1.6 ขยันอดทน มีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบ
1.7 ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ จ.ปทุมธานี

แผนกบุคคล : คุณรุ่งนภา เหมือนโสภา
มือถือ : 086-367-7296
Email : hr&credit@avnmotorworks.com