บริษัท แจส มอเตอร์เวิร์คส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  • 2560 /2017 ก่อตั้งขึ้น เพื่อรองรับการขาย และบริการในส่วนงานราชการ และเป็นบริษัทฯ ในเครือของบริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัด
  • 2562/2019 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักประเภทงานถนนจากทาง CASE (USA)                              
  • 2017-2019 มียอดขายรวมมากกว่า 200 คันไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กองบัญชาการกองทัพไทย และกรมชลประทานเป็นต้น

ลูกค้าของเรา

บริษัท แจส มอเตอร์เวิร์คส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Working hours

วันจันทร์- วันศุกร์ : 8:30-17:30

We are here

เลขที่ 34 ซอยลาซาล 22 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร 02-074-6996
แฟกซ์ 02-076-6997
Email : jasmotorworks@hotmail.com