ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล

ฝ่ายอะไหล่ และบริการ เครื่องจักรกลหนัก

อัตรา

หลายอัตรา

เงินเดือน

สวัสดิการ

ประกันสังคม , ประกันอุบัติเหตุ , ฟอร์มพนักงาน , อาหารกลางวัน , โบนัส , เบี้ยขยันวันหยุดตามที่กฎหมายกำหนด


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 เพศชาย และผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
1.2 จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
1.3 อายุไม่เกิน 30 ปี
1.4 มีทักษะ การพูด อ่าน ฟัง และเขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
1.5 สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
1.6 ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1.7 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ จ.ปทุมธานี

แผนกบุคคล : คุณรุ่งนภา เหมือนโสภา
มือถือ : 086-367-7296
Email : hr&credit@avnmotorworks.com